Wstęp Porady Ranking Liceów Kalkulator Wynik Linki

Wstęp

Ta strona została stworzona , aby pomóc gimnazjalistom w znalezieniu dla nich idealnej szkoły średniej. Na stronie znajdziecie porady jak dobierać liceum, ranking najlepszych Krakowskich szkoł oraz kalkulator punktów, który pomoże wam obliczyć wam wynik. Dzięki tej stronie znajdziecie idealną szkołę dla Was. Pamiętajcie, że wybór dobrej szkoły może zdecydować o Waszej przyszłości.


Porady

- Młodzi ludzie powinni podejmować decyzje o wyborze dalszej edukacji na podstawie prognoz docierających z rynku pracy - mówi psycholog z katowickiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Czy szesnastolatek jest w stanie samodzielnie podjąć decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, czy też rodzice powinni mu w tym pomóc?

Dr Ewa Krawczyk: Wybierając szkołę po gimnazjum, należy się zastanowić, jakie predyspozycje psychofizyczne, zdolności, zainteresowania, dotychczasowe doświadczenia i aspiracje ma dziecko. Pod uwagę trzeba wziąć również inne czynniki, np. środowisko rodzinne, rówieśnicze, otoczenie społeczno-gospodarcze, sytuację na rynku pracy. Chociaż jest to czas rozwoju autonomii i samodzielności w życiu młodego człowieka, to nie powinien on zostać sam z wyborem szkoły.


Ta decyzja będzie miała wpływ na wybór jego kariery zawodowej. Dojrzewający człowiek buduje swoje wizje dotyczące roli zawodowej, ale jego wiedza o samym sobie jest jeszcze niepełna, dlatego warto go mądrze wesprzeć. Oczywiście mowa tu o dyskusji, a nie podjęciu decyzji za niego. Nie polecam zostawiania tego na ostatnią chwilę, kiedy to zazwyczaj emocje biorą górę nad racjonalnymi wynikami wspólnych rozmów. Kto jeszcze oprócz rodziców może pomóc niezdecydowanemu gimnazjaliście?

Doradca zawodowy, pedagog lub psycholog szkolny albo pracujący w poradni pedagogiczno-psychologicznej. Przy wykorzystaniu metod diagnostycznych powie o ogólnych predyspozycjach zawodowych danej osoby, o możliwościach wykorzystania ich w ciekawej pracy. Okres dojrzewania młodego człowieka to czas zadawania sobie pytań: kim jestem i kim chciałbym zostać w przyszłości?. Młodzież szuka odpowiedzi na podstawie własnych doświadczeń, sukcesów i porażek, zainteresowań oraz wyobrażeń na swój temat. Wsparcie ze strony opiekunów, którzy mogą dopełnić kształtujący się w ten sposób obraz gimnazjalisty, jest konieczne.

Czy wybierając szkołę, warto brać pod uwagę przyszłą ścieżkę zawodową? Czy skupić się na tym dopiero przy ubieganiu się o indeks wyższej uczelni?

Młodzi ludzie powinni podejmować decyzje o wyborze dalszej edukacji na podstawie prognoz docierających z rynku pracy. Gimnazjaliści ze względu na młody wiek mogą mieć problem z określeniem swojej przyszłej roli na rynku pracy. Ale, jak już mówiłam, od tego są doradcy zawodowi, psycholodzy, rodzice, którzy wskażą dobrą drogę. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej w dużej mierze wpływa na decyzje związane z wyborem studiów, pracy zawodowej i grona przyjaciół.

W dużych miastach wybór szkół jest spory. Są publiczne, niepubliczne, prywatne. Czym się kierować przy podejmowaniu decyzji?

Warto wziąć pod uwagę wiele kryteriów, między innymi profil szkoły, np. językowy, ścisły, zawodowy. Uczeń, który lubi się uczyć języków obcych, będzie miał ogromne możliwości w klasie o takim profilu. Jeśli ma już skonkretyzowane zainteresowania i np. zamierza w przyszłości studiować nauki ścisłe, prawdopodobnie najlepsza dla niego będzie klasa o profilu matematyczno-fizycznym. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na opinię, jaką cieszy się szkoła, dowiedzieć się, jakie ambitne programy realizuje, jakie wyniki osiągają na maturze uczniowie, ilu z nich dostało się na studia i znalazło zatrudnienie. Ważne jest także dbanie o bezpieczeństwo uczniów. Warto o to popytać ich samych, a także nauczycieli, innych rodziców.

Wiele przydatnych informacji można uzyskać podczas dni otwartych. Wówczas jest możliwość obejrzenia szkoły, całego terenu, zaplecza sportowego, klas.

Ranking Krakowskich Liceów

Wybór dobrego liceum czy technikum to jedna z ważniejszych decyzji, jaką musi podjąć każdy gimnazjalista. Od tego, do jakiej szkoły pójdziemy, zależy nasza dalsza przyszłość. Aby rozstrzygnąć wasze wątpliwości związane z tym wyborem, proponuję ranking krakowskich liceów i techników, bazujący na wynikach pisemnej matury z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

RANKING LICEÓW:

V Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 75%, mat. 89%, j.ang. 95%, ul. Studencka 12
I Liceum Ogólnokształcące - j.pol.74 %, mat. 88 %, j.ang. 94 %, Pl. Na Groblach 9
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 68%, mat. 88%, j.ang. 95%, ul. Stradomska 10
VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące - j.pol.74%, mat. 80%, j.ang. 94%, ul. Grodzka 60
II Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 72%, mat. 83%, j.ang. 92%, ul. Sobieskiego 9
Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów - j.pol. 71%, mat. 85%, j. ang. 90%, ul. Akacjowa 5
VIII Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 71%, mat. 82%, j.ang. 91%, ul. Grzegórzecka 24
Salezjanskie Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 72%, mat. 82%, j.ang. 87%, os. Piastów 34
VI Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 73%, mat. 73%, j.ang. 92%, ul. Wąska 7
VII Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 68%, mat. 78%, j.ang. 87%, ul. Skarbinskiego 5
III Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 71%, mat. 79%, j.ang. 82%, os. Wysokie 6
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 65%, mat. 74%, j.ang. 92%, ul. Karmelicka 45
IV Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 64%, mat. 78%, j.ang. 88%, ul. Krzemionki 11
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 68%, mat. 76%, j.ang. 88%, ul. Stradomska 10
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia - j.pol. 67%, mat. 69%, j.ang. 84%, os. Centrum E 2
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia - j.pol. 65%, mat. 73%, j.ang. 81%, ul. Basztowa 6
XII Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 67%, mat. 71%, j.ang. 79%, os. Kolorowe 29a
XIII Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 63%, mat. 71%, j.ang. 82%, ul. Sadowa 4
Ogólnokształcącaca Szkoła Sztuk Pieknych - j.pol. 70%, mat. 66%, j.ang. 79%, ul. Mlaskotów 6
IX Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 66%, mat. 67%, j.ang. 80%, ul. Czapinskiego 5
XVII Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 69%, mat. 67%, j.ang. 74%, ul. Złoty Róg 30
IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 62%, mat. 66%, j.ang. 79%, ul. Basztowa 17
Liceum Plastyczne - j.pol. 65%, mat. 67%, j.ang. 74%, ul. Mlaskotów 6
XX Liceum Ogólnokształcace - j.pol. 61%, mat. 66%, j.ang. 78%, ul. Szlak 5
Katolickie Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 62%, mat. 68%, j.ang. 72%, ul. Pedzichów 13
XXVIII Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 55%, mat. 70%, j.ang. 75%, ul. Czackiego 11
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 58%, mat. 67%, j.ang. 74%, ul. Dygasinskiego 5b
Liceum Profilowane Specjalne - j.pol. 69%, mat. 57%, j.ang. 73%, ul. Siostry Faustyny 3
XI Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 60%, mat. 69%, j.ang. 67%, ul. Teatralne 33
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek - j.pol. 59%, mat. 64%, j.ang. 73%, ul. św. Jana 7
XV Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 59%, mat. 63%, j.ang. 72%, ul. Dygasinskiego 15
XIV Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 63%, mat. 59%, j.ang. 71%, ul. Chełmonskiego 24
XXI Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 59%, mat. 56%, j.ang. 77%, os. Tysiaclecia 15
Liceum Ogólnokształcące im. Bogdana Jańskiego - j.pol. 60%, mat. 65%, j.ang. 67%, ul. Witosa 9
XXVII Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 57%, mat. 58%, j.ang. 75%, ul. Krowoderska 17
XVIII Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 63%, mat. 56%, j.ang. 70%, ul. Na Błonie 15b
XXXIV Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 46%. mat. 69%. j.ang. 72%, Al. Pokoju 2a
XXVI Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 55%, mat. 59%, j.ang. 72%, ul. Krupnicza 44
III Prywatne Liceum Ogólnokształcące - j.pol. 60%, mat. 54%. j.ang. 72%, ul. Sławkowska 20


Kalkulator punktów:


Punkty za egzamin :


Wynik egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna
Wynik egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno-przyrodnicza

Punkty za oceny:


Ocena z języka polskiego: 6 5 4 3 2
Ocena z 1 przedmiotu: 6 5 4 3 2
Ocena z 2 przedmiotu: 6 5 4 3 2
Ocena z 3 przedmiotu: 6 5 4 3 2


Punkty za osiągnięcia wypisane na świadectwie:


Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny): TAK NIE
Osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego: TAK NIE
Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: TAK NIE

Punkty za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:


Nie jestem finalistą żadnego konkursu.
Finalista konkursu wojewódzkiego - 8 pkt.
Finalista konkursu wojewódzkiego w klasie I lub II - 10 pkt.
Finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 10 pkt.

Punkty za osiągnięcia sportowe:


Brak osiągnięć sportowych.
II-III miejsce w powiecie.
I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim.
I - III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim.
II – III ogólnopolski.
I miejsce ogólnopolski.
reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach, w których biorą udział reprezentacje narodowe.

Punkty za osiągnięcia artystyczne:


Brak osiągnięć artystycznych.
II-III miejsce etapie powiatowym.
I miejsce lub laureat konkursu powiatowego.
I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego.
II - III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego.
I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego.
reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach, w których biorą udział reprezentacje narodowe.

Punkty za szczególne osiągnięcia(w konkursach niewymienionych w decyzji MKO, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły):


Brak szczególnych osiągnięć.
I-III miejsce lub laureat konkursu powiatowego.
I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego.
I –III miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego.

*** CKE *** MKO *** Rekrutacja *** Ranking krakowskich liceów 2010 *** Ranking krakowskich liceów 2011 *** Ranking liceów i techników w Krakowie. ***

by Michał Lisowski i Maciek Nowak.